Hoạt động được ưa thích tạiMelaka

Các hoạt động của AirAsia - Melaka

Melaka

Melaka is the unofficial historic capital of Malaysia, heritage buildings, ancient landmarks and colonial architecture. Stop by to enjoy a taste of Baba-Nyonya or Peranakan culture through their traditions, flavours and lifestyle.

Làm gì ởMelaka

Còn nhiều ưu đãi thú vị nữa mà bạn có thể thích