Các hoạt động của AirAsia - Sapporo TV Tower Admission Ticket